nannyshome.html
 
SELECCIÓ DE PERSONAL
L’experiència acumulada en tots els anys d’exercici professional ens permet oferir aquest servei amb plenes garanties. Els nostres clients es beneficien d’un gran estalvi de temps en la recerca i elecció de les seves candidates.

El nostre procés de selecció es basa en:

Un acurat procés de selecció, que permetrà assegurar l’adequació de cada perfil a les seves necessitats especifiques.

• Una base de dades permanentment renovada i que facilita una preselecció eficaç.

• La fiabilitat a l’hora d’avaluar les aptituds i actituds enfront del lloc de treball.

• Una exhaustiva entrevista personal amb el candidat per a conèixer el seu entorn personal i familiar així com projectes de futur i situació actual.

El resultat de tot plegat ens permet treballar amb un bon grau de rapidesa i fiabilitat.